Truyện cười: Về nhà mẹ

Người chồng hỏi:

– Cô định đi đâu thế?

– Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi về nhà mẹ tôi đây.

Nghe vậy người chồng cũng lấy va li thu dọn hành lí. Người vợ hỏi:

– Anh muốn làm gì?

– Anh cũng không chịu nổi nữa. Anh về nhà mẹ.

Người vợ tức giận quát:

– Anh điên rồi à. Anh cũng đi thì ai chăm lũ trẻ.

Người chồng mỉm cười đáp:

– Để anh nghĩ đã… nếu anh về nhà mẹ anh, em về nhà mẹ em, thì bọn nhóc cũng đi về nhà mẹ chúng thôi.

– !!!

Xem thêm: