Truyện cười hay: Thiếu túi nào?

Thầy giáo nọ hỏi học sinh: Giả sử bây giờ đi trên đường, nếu có 1 túi đạo đức và 1 túi tiền ở đường thì em nhặt túi nào?

Học sinh: Thưa thầy em nhặt túi tiền ạ.

Thầy giáo liền nói lớn: Nếu là thầy trong trường hợp đó, thì thầy sẽ nhặt túi đạo đức. Nhưng vì sao em lại nhặt túi tiền?

Học trò mặt tỉnh bơ, trả lời ngay: Thì em nghĩ rằng ai thiếu thứ gì thì nhặt thứ ấy.

Thầy giáo: @@

Thư giãn thêm với chùm truyện cười mới hấp dẫn: